Obsah

Zámek Kroměříž

Arcibiskupský zámek postavený ve slohu raného baroka a k němu přiléhající Podzámecká zahrada a Květná zahrada jsou jedny z nejvýznamnějších památek Kroměříže a celé Moravy. V roce 1995 byl celý komplex zařazen mezi národní kulturní památky a v roce 1998 byl zapsán na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Z historických pramenů je patrno, že zde stávalo hradiště již v roce 1110, z něhož se ovšem do dnešní doby nezachovalo nic. Ve 13. století byl postaven gotický hrad, který byl roku 1512 přestavěn na renesanční zámek. V téže době se nový zámek stal rezidencí olomouckých biskupů.

Během třicetileté války, v roce 1643 město i hrad poničili Švédové. Přibližně v polovině 17. století byl zámek zrekonstruován v barokním slohu, který z něj učinil současný fascinující palác. Požár města roku 1752 poškodil 2. poschodí a interiéry zámku. Oprava věže zapálené dělostřeleckým granátem ustupujícími německými vojsky v posledních dnech druhé světové války změnila siluetu věže zámku do současné podoby.

V roce 1998 byl komplex zámku a zahrad zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

 

Převzato ze zdroje Wikipedia na základě licence Creative Commons Attribution CC-BY-SA 3.0

  • Zámek Kroměříž Zámek Kroměříž

  • Zámek Kroměříž Zámek Kroměříž

  • Zámek Kroměříž Zámek Kroměříž

  • Zámek Kroměříž Zámek Kroměříž

  • Zámek Kroměříž Zámek Kroměříž