Obsah

Zámek Libochovice

Zámek byl vybudován hrabětem Gundakarem z Ditrichštejna, který se rozhodl postavit nový a mohutný zámek. Práce byly zahájeny roku 1682 (Sedláček uvádí datum pouze přibližně „okolo roku 1683“). Dílo vedl lobkovický stavitel Antonio della Porta, jehož dílem byl mimo jiné také zámek v Roudnici nad Labem. Výsledkem byl mohutný a nepravidelný obdélník se zkosenou stranou hlavního průčelí ve směru k řece Ohři, které spočívá na mohutné podezdívce z velkých kvádrů dochovaných z původního renesančního zámku.

V roce 1787 se na zámku narodil Jan Evangelista Purkyně.

Roku 1848 se Terezie, dcera Josefa Ditrichštejna, provdala za Jana Bedřicha Herbersteina, který pak roku 1858 převzal celé panství Budyni a Libochovice, jež jeho choť získala dědictvím

Převzato ze zdroje Wikipedia na základě licence Creative Commons Attribution CC-BY-SA 3.0

  • Zámek Libochovice Zámek Libochovice

  • Zámek Libochovice Zámek Libochovice

  • Zámek Libochovice Zámek Libochovice

  • Zámek Libochovice Zámek Libochovice