Obsah

Zámek Horšovský Týn

Státní hrad a zámek Horšovský Týn stojí v historickém centru města Horšovský Týn. Ze severní a západní části je obklopen rozsáhlým zámeckým parkem v přírodně krajinářském slohu. Na severní a východní straně jsou hradní příkopy. Hrad a zámek zčásti stojí na skalnatém ostrohu, pod hradem se nachází rozsáhlé historické sklepení vytesané ve skále. Památka je ve správě Národního památkového ústavu a je přístupná veřejnosti.

V nedalekém Horšově stával již ve 12. století opevněný biskupský dvorec, který asi v polovině 13. století přestal z fortifikačních důvodů vyhovovat požadavkům své doby. Proto byl na skalnatém ostrohu v blízké kupecké osadě zvané Týn – později Horšovský – jedním z pražských biskupů vystavěn opevněný raně gotický hrad kastelového typu. Ten je dnes patrný v interiérech, z nichž je nejcennější raně gotická kaple. Po husitských válkách hrad přechází z církevních rukou do rukou světských feudálů. Jako jedni z prvních šlechtických rodů sem přicházejí Ronšperkové, páni z nedalekých Poběžovic. Okolo roku 1535 toto panství získal od nich do svého držení významný český rod pánů z Lobkovicz.

 

Převzato ze zdroje Wikipedia na základě licence Creative Commons Attribution CC-BY-SA 3.0

  • Zámek Horšovský Týn Zámek Horšovský Týn

  • Zámek Horšovský Týn Zámek Horšovský Týn

  • Zámek Horšovský Týn Zámek Horšovský Týn

  • Zámek Horšovský Týn Zámek Horšovský Týn

  • Zámek Horšovský Týn Zámek Horšovský Týn