Obsah

  • Hrad Točník Hrad Točník

    Pano1

  • Hrad Žebrák Hrad Žebrák

    Pano2

  • Hrad Žebrák Hrad Žebrák

    Pano3

Hrad Točník a Žebrák

Točník je zřícenina hradu v Středočeském kraji, 2 km severně od města Žebrák, v okrese Beroun. Hrad založil Václav IV.

Hrad je vystavěn na úzkém hřbetu, jehož vrcholová část se nazývá Zámecký vrch. Jedná se o významnou geologickou lokalitu. Vrch je tvořen zpevněnými mořskými usazeninami. Přímo pod hradem je v jezírku, které sloužilo jako cisterna na vodu, odkryto rozhraní mezi usazeninami z období mladších starohor a staršího ordoviku. Vrstvy jsou různě ukloněné (úhlová diskordance), chybějí mezi vrstvy z období kambria, kdy moře ustoupilo a starší vrstvy podléhaly erozi a kadomskému vrásnění. Hiát mezi ústupem moře (regresí) a novým zalitím pevniny (transgresí) trval asi 70 milionů let. Není bez zajímavosti, že nad úhlovou diskordancí mezi starohorními a ordovickými vrstvami nechal Václav IV. vystavět i jiný svůj hrad – Nový hrad u Kunratic.

U západní hradní brány je možné vidět předěl mezi vrstvami třenického a milínského souvrství ordoviku.

Starohorní vrstvy jsou tvořeny převážně břidlicemi, třenické vrstvy arkózovým pískovcem a milínské souvrství rohovcem. Ten byl použit i jako stavební kámen jak na Točníku, tak i na nedalekém Žebráku. Jedná se pravděpodobně o jediné hrady vystavěné z rohovce na rohovcové skále.

 

Žebrák je zřícenina gotického hradu v obci Točník na jižním okraji Křivoklátských lesů. Dominantou hradu je vysoká okrouhlá věž (bergfrit), dnes využívaná jako rozhledna.

Hrad Žebrák se nachází na úzkém, protáhlém křemencovém skalnatém ostrohu, obtékaném ze tří stran Stroupinským potokem. Na východě byl v křemencovém valu proražen příkop. Součástí obranného systému byla i soustava rybníků, která zanikla v 19. století. K nejvýznamnějším zachovalým stavbám patří vysoká okrouhlá věž (bergfrit), přístupná ze starého hradního paláce po padacím můstku. Dále se zachovala menší západní válcová věž, severovýchodní okrouhlá věž, palác krále Václava IV. a rozsáhlé opevnění v předhradí. Nad východním hradním příkopem stojí zbytky hradní kaple sv. Apolináře a sv. Markéty.

 

Převzato ze zdroje Wikipedie: Žebrák, Točník na základě licence Creative Commons Attribution CC-BY-SA 3.0