Obsah

Hrad Šternberk

Hrad Šternberk s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce leží na výběžku Nízkého Jeseníku nad městem Šternberkem v Olomouckém kraji. Je národní kulturní památkou přístupnou veřejnosti a spravován je Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Olomouci.

První písemná zmínka pochází z roku 1269, hrad však byl založen již po polovině 13. století Zdeslavem ze Šternberka, který se zasloužil o odvrácení vpádu Kumánů v roce 1253 a který byl odměněn titulem královského číšníka a bylo mu poskytnuto zdejší okolí. Roku 1339 byl majitelem hradu Štěpán ze Šternberka a od roku 1357 jeho syn Albrecht Aleš ze Šternberka, který byl litomyšlským biskupem. Za něj docházelo ke stavebním úpravám a hrad byl změněn na biskupskou rezidenci. Hradní kaple byla vyzdobena podle stylu, panujícího na dvoře Karla IV. Po jeho smrti držel hrad jeho synovec Petr ze Šternberka.

Roku 1397 získal hrad Petr z Kravař, roku 1430 ho obsadili husité. Od Kravařů hrad vyženil Jan Berka z Dubé a Lipé a na počátku 16. století došlo k jeho renesanční rekonstrukci, kdy byl rozšířen o křídlo s „Vizitkovým sálem“. Přestavěný hrad roku 1570 vyženili potomci Jiřího z Poděbrad knížata z Minsterberka, kteří ho vlastnili až do vymření rodu v polovině 17. století. Mezitím hrad za třicetileté války značně utrpěl.

Na přelomu 17. a 18. století koupil hrad kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna. Hrad nejdříve nebyl opravován a chátral, avšak po roce 1886 byl regotizován a podle projektu vídeňského architekta Karla Gandolpha Kaysera opraven v duchu romantického historismu. U hradu byl pak v letech 1907 – 1909 také vídeňským architektem Albertem Esche vytvořen lesopark. Celé sídlo se stalo luxusním sídlem, vybaveným historickým mobiliářem, obrazy, nábytkem, plastikami a gobelíny. Rodu pánů z Lichtenštejna patřil hrad až do roku 1945, kdy byl zestátněn.

 

Převzato ze zdroje Wikipedia na základě licence Creative Commons Attribution CC-BY-SA 3.0

  • Hrad Šternberk Hrad Šternberk

  • Hrad Šternberk Hrad Šternberk

  • Hrad Šternberk Hrad Šternberk

  • Hrad Šternberk Hrad Šternberk

  • Hrad Šternberk Hrad Šternberk

  • Hrad Šternberk Hrad Šternberk