Obsah

Hradec na Moravicí

Město Hradec nad Moravicí, polsky Grodziec Gołęszycki) leží v okrese Opava a nachází se v jedné ze tří historických zemí Česka - Slezsku. Počátkem roku 2012 zde žilo 5470 obyvatel, zatímco v roce 2006 jich bylo 5225 (je jedním z mála sídel v rámci okresu Opava, kde roste počet obyvatel). Katastrální území města má rozlohu 4395 ha.

Ve vzdálenosti 9 km severně leží statutární město Opava, 12 km jihozápadně město Vítkov a 14 km jihovýchodně město Bílovec. Jak již vyplývá z názvu, tak městem protéká řeka Moravice, která pramení ve Velkém kotli v Hrubém Jeseníku. Dále Hradcem protéká menší říčka zvaná Hradečná, pramenící v blízkosti obce Lesní Albrechtice, a která se vlévá do Moravice jako její pravý přítok.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1060. Po smrti Přemysla Otakara II., který zahynul v bitvě na Moravském poli, zde sídlila jeho vdova Kunhuta spolu se svým milencem Závišem z Falkenštejna. Hradcem nad Moravicí se prohnala i husitské vojsko, která zde má pod městským hřbitovem malý památník. Během Třicetileté války se zde nacházela mincovna, která razila falešné mince. V roce 1806 pobýval na své první návštěvě během července až října v obci na zámku u Lichnovských významný německý hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Lichnovští byli také posledními šlechtici, kteří vlastnili zdejší zámek. Po Mnichovské dohodě připadl Hradec k Třetí říši, osvobozen byl až ke konci dubna 1945. Po druhé světové válce došlo i zde k odsunu německého obyvatelstva a k Hradci bylo definitivně připojeno Podolí. Krátce se poté ještě užíval název Hradec u Opavy, v r. 1968 však byl přijat původní název Hradec nad Moravicí.

Převzato ze zdroje Wikipedia na základě licence Creative Commons Attribution CC-BY-SA 3.0

  • Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí

  • Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí

  • Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí

  • Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí

  • Hradec nad Moravicí Hradec nad Moravicí

  • Zámek Hradec nad Moravicí Zámek Hradec nad Moravicí

  • Zámek Hradec nad Moravicí Zámek Hradec nad Moravicí

  • Zámek Hradec nad Moravicí Zámek Hradec nad Moravicí